AOIP Instrumentation

aoip_pj6301fa

AOiP procesni kalibrator PJ 6301

aoip-sn8310

AOiP DC normal SN 8310

AOIP razvija, proizvodi i prodaje precizne instrumente više od 100 godina zasluživši zavidnu reputaciju za kvalitet i pouzdanost.

AOIP daje naglasak na kvalitet koji se kontroliše u svakoj fazi proizvodnje. Njihov sistem obezbeđenja kvaliteta je ocenjen u skladu sa standardom ISO 9002.


Napredne veštine u elektronici su dovele AOIP na čelo evropske industrije u oblasti:

  • Stonih kalibratora
  • Terenskih kalibratora
  • Industrijske peći: "baths and dry blocks"
  • Sondi
  • Stonih mikro-ohmmeters
  • Terenskih mikro-ohmmeters


Pomoću referenci za visoku preciznost u vezi sa nacionalnim laboratorijama, metrološkim odsekom sa punim kapacitetom stručnjaka i opreme, garantuje najviše standarde preciznosti svih instrumenata.

Kompanija je grupisala sve svoje aktivnosti u objektu na 12.000 kvadratnih metara u jednom od industrijskih parkova u gradu Evry. AOIP kompanija je deo grupe Asgard, koja predstavlja francusku elektronsku grupu koja zapošljava više od 200 ljudi.